ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

Čištění provádíme jako komplexní činnost dle požadavku zákazníka. Po telefonické domluvě Vás navštíví náš pracovník, který provede prohlídku a proměření předmětu čištění a zároveň prověří dostupnost energií, které jsou potřeba (elektřina, tlakový vzduch).

V případě potřeby plošiny nebo jeřábu jsme vše schopni zařídit a nabídnout jako separátní položky.     V případě potřeby manipulace se zařízením, jako je demontáž, rozebírání a opětovná montáž, Vám můžeme nabídnout naše pracovníky za hodinovou sazbu.

Provádíme i čištění vzduchtechnických zařízení a odtahů od nánosů laků, barev, tuků, nánosů od svařovaní a podobných pracovních látek. Máme zkušenosti s technologiemi v automobilovém, strojírenském, gumárenkém, papírenském a farmaceutickém průmyslu. Čištění suchým ledem lze využít také v energetice a teplárenství.

 Stroj k čištění ICS

Pelety suchého ledu

Suchý led je pevné skupenství oxidu uhličitého - CO2. Na rozdíl od vodního ledu, který existuje při teplotě 0°C a níže, je suchý led extrémně chladný, jeho teplota je -79°C. Oproti vodnímu ledu za normálních atmosférických podmínek netaje, ale sublimuje - tzn. přechází z pevného stavu přímo do plynného, aniž by zkapalnil.

Otryskávání suchým ledem je trojfázový proces

  1. fáze- Kinetická - kdy částice suchého ledu unášené proudem stlačeného vzduchu dopadají rychlostí zvuku na povrch. Naruší a uvolní kontaminant z čištěného povrchu.
  2. fáze - Termická - nízká teplota částic suchého ledu (-79°C) způsobí ochlazení kontaminantu tak, že se stává křehkým a lehce oddělitelným od čištěného povrchu.
  3. fáze - Sublimace - částice suchého ledu pronikají znečištěním a okamžitě sublimují (změna skupenství z pevné fáze v plynnou). Tím dochází k 541 násobnému zvětšení objemu a explozivnímu efektu, který oddělí nečistotu od čištěného povrchu.

Výhody čištění suchým ledem

  1. Proces suchého čištění - otryskávání suchým ledem je suchý proces. Částice CO2 při kontaktu s čištěným povrchem okamžitě sublimují.
  2. Žádný sekundární odpad - technologie čištění neprodukuje žádný druhotný odpad. Po vyčištění se jednotlivé zbytky jednoduše zametou nebo vysají.
  3. Ekologické - otryskávání suchým ledem je šetrná a ekologická technologie. Nepoužívají se žádné toxické látky ani podpůrné chemikálie.
  4. Neagresivní - otryskávání suchým ledem je neabrazivní, čištěné povrchy zůstávají nepoškozené, čehož se nemůže dosáhnout při čištění mechanickými prostředky - ocelovým kartáčem, škrabkami nebo jiným způsobem tlakového čištění (pískování, otryskávání struskou, kovovým abrazivem ajn.).
  5. Zvyšuje kvalitu výroby - otryskávání suchým ledem umožňuje udržovat v čistotě nástroje a zařízení po dobu výrobního procesu bez složité demontáže a nákladné odstávky stroje. Poskytuje prokazatelné snížení vlastních nákladů na údržbu.
  6. Rychle a efektivně - kombinace rychlého čištění a široký výběr aplikačních trysek umožňuje rychlé čištění i těžko dostupných částí a součástí.
  7. Snížení nákladů - zkrácení času při odstávce výrobního zařízení. Zvýšení kvality výroby. Čištění na místě bez složité demontáže. Snižuje náklady na čištění a údržbu. Nepoužívá nebezpečné a škodlivé chemikálie a rozpouštědla.

CENÍK PRACÍ

Hodina tryskání

se zajištěnou dodávkou vzduchu ze strany zákazníka

800 Kč

Hodina práce kompresoru

kompresor zapůjčený naší společností

1600 Kč

Hodina montážní práce


400 Kč

Plošina nebo jeřáb

dle zadání a přístupnosti míst k čištění

1600 Kč

Hodina strávena dopravou

cena za ujetý kilometr (IVECO) - 50kč/km

200 Kč

              Ceny mohou být upraveny dle náročností prací.